Flagyl, film Tablet 500 mg, uzman Doktorlara Sorularnz

Flagyl Kullanm Dozu Pozoloji, tablet/Oral süspansiyon: Giardiaziste; 5 gün süreyle, erikinlerde günde.75-1 g, 10-15 ya ocuklarda 500 mg, 5-10 ya aras ocuklarda 375 mg, 2-5 ya aras ocuklarda 250 mg verilir. Hem metronidazole ile yaplm klinik almalar hem de bu ilacn halen varolan antienfektifler arasndaki yeri hesaba katlmtr. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088 or at www. A very serious allergic reaction to this drug is rare. Eer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tbbi müdahaleye veya hastaneye yatrlmaya gerek olabilir.

Flagyl 500, mg 20 Film Tablet - la Prospektüsü

Giardiasis: Yetikinler:günde 750 mg ila 1g,ardarda 5 gün 10 ila 15 ya aras ocuklar:500 mg/gün Non-spesifik vajinit: 500 mg günde 2 kez 7 gün süreyle Partner de beraberinde tedavi edilmelidir.  Srtnza yansya iddetli karn ars (pankreatit). Kemoprofilaksinin amac, ameliyat srasnda gastroentestinal sisteme bakteri inokülasyonununengellenmesi olduu iin post-operatif dönemde ilacn verilmeye devam edilmesinin (en azndan oral yoldan verilmesinin) yarar yoktur. Kollar ve bacaklarda duyarszlk, karnclanma, ar veya yorgunluk. Trichomonas vaginalise bal üretrit ve vajinit tedavisinde; 2 glk doz bir defada alnr. Ara kullanma becerisini etkileyebilir. Hastalar konfüzyon, halüsinasyon, konvülsiyon ve geici görsel bozukluklarn oluabilecei ve bu gibi semptomlarn gelimesi halinde ara veya makine kullanmamalar asndan uyarlmaldrlar.

Flagyl, oral : Uses, Side Effects, Interactions

If you notice other effects not listed above, contact your doctor or pharmacist. Anaerop mikroorganizmalarn neden olduu enfeksiyonlarn tedavisinde; 7-10 gün süreyle erikinlerde günde 3500 mg ve ocuklarda günde 30-40 mg/kg (3 eit doza bölünerek) uygulanr. In Canada - Call your doctor for medical advice about side effects. If any of these effects last or get worse, tell your doctor or pharmacist promptly. Kullanm ekli ve dozu: Amebiasis: Yetikinler: günde.50 g,3 doza bölünerek kullanlr ocuklar:30-40 mg/kg/gün,ü doza bölünerek kullanlr Hepatik amebiasiste, abse safhasnda, metronidazole tedavisi abse drenaj ile birlikte yaplmaldr. Tell your doctor right away if you have any serious side effects, including: signs of a new infection (such as sore throat that doesn't go away, fever easy bruising/bleeding, stomach / abdominal pain, painful urination.

Leave a Reply

Your email address will not be published.