5 100, mL ( setli ) edeer ilalar

Ekilde, kglk erikin hastaya dakika iinde uygulanabilir. Eczacba la Pazarlama, ndazol 500 MG.tablet,16 brahim Etem, flagyl 500 MG 20 FLM tablet (E.P),16, eczacba la Pazarlama. Geimsizlikler Pseudoaglütinasyon riski nedeniyle 10 manntol SOLÜsyonu kanla birlikte ayn setten ya da daha önceden kan uygulanm bir setten uygulanmamaldr.

5 100 ml ( setli ) En ok görüntülenen ilalar

Preparat insanlarda bu türden bir etkisi yoktur. Klnk Özellkler.1.Terapötik Endikasyonlar, manntol. Nsanlarda görüldü konusunda kstl bilgiler bulunmasna ramen, dier olas etkileimler arasnda aadakiler bulunmaktadr: Aminoglikozid grubundan ilalarla olan etkileimler: Bu ilalarn mannitolle birlikte kullanmda ototoksik etkileri artabilir. Su intoksikasyonu vakalarnda hiponatreminin düzenlenmesi iin: 100 mL 5-10 dakika iinde intravenöz olarak uygulanr ve saatte 100 hesabyla infüzyona devam edilir. Ambalajn nitelii ve ierii 500 mL'lik PP Torba Ürünün setli ve setsiz olmak üzere iki formu bulunmaktadr. Flagyl ile kombine edildiklerinde dikkatl kullanlmas önerilen tedaviler. Pozoloji ve uygulama ekli Pozoloji/Uygulama skl ve süresi: Uygulanacak doz ve infüzyon hz hastann yana, arlna, klinik ve biyolojik durumu ile birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafndan ayarlanr.

5 100 ml ( setli ) ila prospektüsü

Raf Ömrü 12.4. Özeltiye ek ila katlmas ya da yanl uygulama teknii, ürüne pirojen kontaminasyonuna bal ate reaksiyonuna neden olabilir. Yice yerlemi anüri durumlar. Flagyl 100 mllik medifleks torbada bulunur. Metabolizma ve beslenme hastalklar Yaygn olmayan: Sv ve elektrolit dengesizlikleri. Pseudotümör cerebri vakalarnda serebrospinal basnc azaltmak iin. Ou durumda günlük 250-500 mL ile yeterli yant alnmaktadr. Uygulama iin mümkün olan en geni periferik ven ve olabildiince ince bir inenin seilmesi önerilir. Habis glokomun cerrahi riskini azaltmak iin. Travmatik ve hemorajik. Normal infüzyon hz saatte 30-50 mLdir. Flagyl.5 100 ml(setli) ila bilgileri la Fiyat.7 TL, barkodu, reete, normal reeteli, etken Madde. Metronidazol anne sütüne getiinden emziren anneler tarafndan kullanlmamaldr. Vasküler hastalklar Yaygn olmayan: Hipotansiyon, tromboflebit. Unutmaynz ki, internet sitelerinde ilalar hakknda verilen bilgiler, bir uzmann sizi muayene ederek verecei reetenin yerini tutmaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.